تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت های بزرگ معدنی و فولادی

هدف از ارائه این پیشنهاد، حمایت و مشارکت در عملیات اکتشاف و استخراج پهنه های معدنی جدید ، فارغ از شرایط انحصار و مالکیت آنها برای سرعت بخشی به حل چالش کمبود مواد اولیه اعم از عناصر فلزی و غیر فلزی می باشد. فارغ از شرایط انحصار و مالکیت آنها برای سرعت بخشی به حل چالش کمبود مواد اولیه اعم از عناصر فلزی و غیر فلزی می باشد...

هدف از ارائه این پیشنهاد، حمایت و  مشارکت در عملیات اکتشاف و استخراج پهنه های معدنی جدید ، فارغ از  شرایط انحصار و مالکیت آنها برای سرعت بخشی به حل چالش کمبود مواد اولیه اعم از عناصر فلزی و غیر فلزی می باشد.  فارغ از  شرایط انحصار و مالکیت آنها برای سرعت بخشی به حل چالش کمبود مواد اولیه اعم از عناصر فلزی و غیر فلزی می باشد...

کد خبر: 3
  تاریخ خبر : 7 خرداد 1401
  آخرین به‌روزرسانی : 7 خرداد 1401
 5379