سنگ آهن هماتیت

                آنالیز سنگ آهن هماتیت

UNIT %

ITEMS

38~51

FE

0~1

FEO

3~9

SIO2

1~3

AL2O3

0~0.1

S

0~0.1

P

             

 تاریخ ثبت : 14 شهریور 1401
  آخرین به روزرسانی : 14 شهریور 1401
 مدیرسایت
 1229